Geschiedenis

De roots van onze vereniging gaan al heel lang terug. Van in 1952 zijn we al bezig en hebben we heel wat verwezenlijkt.

1952

In Leuven wordt uit  de oud-leerlingenvereniging de Nationale Federatie van Verenigingen van Laboratoriumassistenten (NFVL) opgericht en de NUMA-UNAM : Nationale Unie van Medische-Analisten (NL- FR-taligen). 

1972

Het duurt 20 jaar voor de fusie van beide organisaties NFVL en NUMA/UNAM.  In 1974 is de Belgische Vereniging van Laboratorium Technologen BVLT-ABTL een feit. De statuten van de oprichting van de vzw in Belgisch staatsblad zijn een feit op 24 januari 1974.

1993

Het beroepsstatuut voor de Medisch Laboratorium Technoloog is een feit op 2 juni 1993 en wordt in het staatsblad gepubliceerd.

2004

In 2004 wordt ons beroep erkend als paramedische beroep (KB 18 november 2004) en enkele jaren later komt ons beroep op de lijst paramedische beroepen (KB 2 juli 2009).

2013

In 2013 kwam de verwezenlijking van de officiële erkenning (KB 7 nov. 2013). Het perspectief van de vrije markt voor diploma’s van gereglementeerde beroepen die voldoen aan de Europese richtlijnen, heeft het ministerie van volksgezondheid overtuigd de erkenning en registratie wettelijk te verplichten voor iedereen die actief is in het beroep.

De wetgevende basis van onze beroepstitel en de kwalificaties van het MLT beroep vereisen het onderhouden van de kennis door voortdurend bijscholen. De MLT zal in de toekomst verplicht worden om een aantal uren opleiding te volgen hetzij door persoonlijke studie hetzij door permanente vormingen. De BVLT-ABTL vereniging zal hier een centrale rol in spelen. Voorstellen liggen klaar maar dienen nog nagelezen en goedgekeurd te worden door de overheid.

 

In samenwerking met het onderwijs (hogeschool en universiteit), met de gezondheidszorg op federaal en gewestelijk niveau en met het werkveld gaan wij de toekomst tegemoet om onze plaats als MLT te behouden in de snel evoluerende wereld van laboratoriumactiviteiten.

De permanente vormingen op de verschillende domeinen zoals moleculaire, anatoom pathologie, e.a. zorgen ervoor dat de kwaliteit, het dynamisme en het enthousiasme van de medewerkers op een hoog peil blijft.

Maar last but not least dienen wij de nodige aandacht te geven aan de opmars van de Point Of Care Testen. Kan men hier al spreken over een verstrengeling van de laboratorium activiteiten  op de verpleegafdelingen in verzorgingsinstellingen?

De beroepsvereniging houdt de vinger op de pols. Wij blijven alert.

 

2018

Zoals reeds aangekondigd waren er eind 2018 verkiezingen wat betreft het BVLT-bestuur. Enkele bestuurders wensten een einde te stellen aan hun mandaat. Het vernieuwde bestuur en de actieve leden wensen dan ook de aftredende bestuurders met name Lieve Geerts en Nicole Arras van harte te bedanken voor hun vele vele jaren trouwe en intensieve inzet voor de BVLT. Zij waren en zij zijn nu nog als actief lid de tandem van het bestaan en het verder in leven houden van de BVLT.

 

2019

De eerste grote uitdaging van de vereniging in 2019 is het opstarten van een nieuwe website met talrijke mogelijkheden zoals het inschrijven van nieuwe leden,  verlenging abonnement leden, intekenen permanente vormingen, aanbieden van presentaties en wetenschappelijke artikels. Ook wij ontsnappen niet aan de digitale wereld. Het is nu eenmaal zo dat er meer en meer papierloos zal worden gewerkt. Noteer alvast 15 maart (LABORAMA) in de agenda want dan zal de website met een feestelijk tintje geïntroduceerd worden. Iedereen is welkom.

 

Francoise

Voorzitter

Kathleen

Ondervoorzitter